Terapia punktów spustowych

11 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na kurs

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Miejsce: Kraków Data: 07.09-09.09.2019 Prowadzący: mgr Marcin Brzozowski D.O. Cena: 1 480 zł