Marcin Brzozowski


Marcin Brzozowski - mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Student 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii  W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.

W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualną wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod.  Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.