Terapia cranio – sacralna (30h dydaktycznych)

Intensywne teoretyczno-praktyczne zajęcia, które przedstawią uczestnikom możliwości pracy z układem cranio-sacralnym (CS). Szkolenie podstawowe stanowiące niniejszą ofertę obejmuje szeroki zakres podejść i koncepcji pracy z systemem cranio-sacralnym - począwszy od biomechanicznego, strukturalnego podejścia, przez bardziej subtelne formy pracy funkcjonalnej jak na przykład biodynamiczny czy płynowy charakter postępowania. Niniejsze szkolenie obejmuje 3 dni szkoleniowe (które można uzupełnić o kolejne dwa moduły szkoleniowe).

Szkolenie składa się z teorii i praktyki. Uczestnikom przedstawione zostaną zasady funkcjonowania systemu CS, specyficzne metody diagnostyczne dla każdej z części składowych tego systemu oraz odpowiednie techniki terapeutyczne. Ukazanie połączeń z innymi systemami ciała pozwoli na włączenie takiej formy terapii w praktykę kliniczną w sposób zintegrowany i kompleksowy.

Terapia cranio-sakralna rozprzestrzeniła się dziś poza granice osteopatii, uzupełniając warsztat pracy różnych profesji oraz podejść terapeutycznych. Stanowiąc integralną część ludzkiego organizmu, układ cranio-sacralny odgrywa ogromną rolę w różnego rodzaju zaburzeniach i dysfunkcjach całego organizmu. Jest on stanie generować problemy, dokładnie w taki sam sposób jak dzieje się to w przypadku innych układów ludzkiego ciała (układ mm-szkieletowy, krążeniowo-oddechowy itd.)

Coraz liczniejsze doniesienia naukowe potwierdzające m.in. ruchomość szwów czaszkowych czy też wpływu specyficznych technik jak np. kompresja komory czwartej mózgu na całokształt funkcjonowania ludzkiego organizmu, uzasadniają potrzebę włączenia do pracy z pacjentem podejścia ukierunkowanego na system cranio-scaralny.

Tak jak zablokowany staw kręgosłupa może przyczynić się do bólu i dysfunkcji struktur unerwionych z jego poziomu, tak samo zablokowany „staw czaszkowy” tj. szew lub chrząstkozrost klinowo-podstawny może skutkować upośledzeniem pracy struktur z nim powiązanych.

Zapraszamy fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów manualnych i studentów minimum trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.

Po Kursie uczestnicy otrzymują dwujęzyczny certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.

Program:

1. Historia i podstawowe pojęcia. 2. Eksperymenty Sutherlanda. 3. Anatomia + palpacja struktur systemu cranio-sacralnego. 4. Badanie, ocena oraz diagnostyka systemu cranio-sacralnego. 5. Znaczenie przepon ciała dla systemu cranio-sacralnego. 6. Postępowanie terapeutyczne:
  • kości czaszki,
  • szwy,
  • punkty kraniometryczne,
  • SSB (chrząstkozrost klinowo-podstawny),
  • system oponowy wewnątrz- i zewnątrzczaszkowy (namiot móżdżku, sierp mózgu, opony rdzenia kręgowego),
  • kość krzyżowa.
7. Znaczenie układu naczyniowo-limfatycznego w odniesieniu do układu CS. 8. Wybrane dysfunkcje układu cranio-sacralnego. 9. Praca na układzie komorowym mózgu. 10. Koncepcja midline. Instruktor: mgr Marcin Szkolnicki mgr fizjoterapii, osteopata