Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Informacje ogólne Intensywny, trzydniowy kurs, który poza teoretycznymi zagadnieniami związanymi z Punktami Spustowymi (Trigger Points - TrP) obejmuje praktyczne wykorzystanie technik terapii TrP. Szczególna uwaga wśród tych technik skierowana będzie na nowoczesny sposób uwalniania TrP – na tzw. pozycyjne rozluźnianie –  „Positional Release” (L. Chaitow). Dodatkowo przedstawiona zostanie rzadko stosowana wśród fizjoterapeutów (choć bardzo skuteczna) diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu. PROGRAM: Szkolenie praktyczno-teoretyczne, składające się z trzech dni szkoleniowych Każdego dnia w palnie kursu 2-3 przerwy kawowe. Zakres szkolenia: a) część teoretyczna Definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji. Wprowadzenie do terapii punktów spustowych (Trigger point - TrP). Definicja TrP, geneza powstawania TrP. Metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania). Zasady technik Spray&Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, KinesiologyTaping, MET i inne. Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP. Zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji. Układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia. Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych. Powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka- przykłady. Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo-powięziowe. b) część praktyczna Ocena wzrokowa pacjenta. Trening zdolności palpacyjnych. Elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem. Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP). Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowia, wybrane mięśnie okolicy tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych). Synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta. Kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych. CEL SZKOLENIA: Podczas trzech dni intensywnych zajęć praktycznych, mamy na celu przygotować uczestnika do pracy z pacjentem z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu, takimi jak: Zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych. Stany pourazowe tkanek miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach. Urazy i przeciążenia sportowe. Ograniczenia ruchomości. Bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego. Przeciążenia związane z charakterem pracy. “Bolesny bark”, “łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespół cieśni nadgarstka. i wiele innych... UCZESTNICY: Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy lub studentów min. drugiego roku studiów I stopnia. Warunki uczestnictwa: pozytywne nastawienie, dobry humor, podstawowa wiedza z dziedziny anatomii, fizjologii. Po Kursie uczestnicy otrzymują dwujęzyczny certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin Terminarz kursów