Patrycja Kozik

Radca prawny. Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała prawo na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie oraz LLM in Internacional Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pod tytułem „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o powyższej tematyce. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez UMCS w Lublinie. Brała udział w pracach KE dotyczących platform internetowych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konsumenckich na rynku e-commerce oraz prawie nowych technologii.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Wybrane publikacje:

  • P. Kozik, „Zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich przy wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawa krajowego”, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2017;
  • P. Kozik, „Agent a RODO”, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 2/2017;
  • P. Kozik, M. Gumularz, „Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy” – Monitor Prawniczy 1/2017
  • P. Kozik, „Misselling w ubezpieczeniach – czyli ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych” [w:] „Ochrona konsumenta na rynku usług” CH Beck, Warszawa 2017
  • P. Kozik, „Implementacja dyrektywy konsumenckiej – problemy w branży telemarketingu na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta” [w:] „Ochrona praw konsumenta stan obecny i perspektywy”, WSEI Lublin 2016