Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli pozytywnie IBITA BOBATH PODSTAWOWY. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i poprawa umiejętności zdobytych na kursie podstawowym, które będą mogły być wykorzystane do pracy z pacjentem z zaburzeniami i schorzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Po odbyciu kursu fizjoterapeuta będzie umiał wykazać się zaawansowanymi technikami pracy w zakresie uszkodzeń OUN, a także prowadzić indywidulane programy leczenia pacjenta. W ramach kursu odbywają się również ćwiczenia z pacjentami.

Tematem przewodnim kursu rozwijającego jest:

  • Rehabilitacja kończyny górnej po udarze
  • Terapia w fazie ostrej
  • Aktywacja w fazie ostrej i podostrej
  • Odzyskiwanie funkcji sięgania i chwytania
  • Niedowład kończyny górnej w fazie przewlekłej
  • Zaopatrzenie ortopedyczne na kończynę górną

Kurs obejmuje część praktyczną, teoretyczną, przykładowe terapie pracy z pacjentem.

Czas trwania szkolenia: 35 godzin zegarowych, 5 dni.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi posiadający certyfikat ukończenia kursu podstawowego akredytowanego przez IBITA.

Certyfikat: Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch językach: polskim i angielskim