Kurs Ibita Bobath dla dorosłych

Ibita Bobath jest koncepcją wykorzystywaną do rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (udar, uraz czaszkowo-mózgowy, SM, stłuczenie mózgu).

Szkolenie prowadzone w ramach kursu podstawowego trwa min. 110 godzin zegarowych rozłożonych na 15 dni. Na kursie omawiane są zagadnienia związane z badaniem i kontrolą ruchu, neurofizjologią oraz obserwacją zaburzeń na wielu płaszczyznach w tej grupie pacjentów. Duży nacisk kładziony jest na praktyczną pracę z pacjentem. Dzięki temu uczestnicy nabywają umiejętności właściwej analizy ruchu oraz uczą się, jak skutecznie zaplanować terapię.

Na kursie Ibita Bobath dla dorosłych omawiane są zagadnienia z zakresu nauczania motorycznego i kontroli motorycznej. Plastyczność, zespół górnego neuronu ruchowego, spastyka to tylko niektóre tematy realizowane w formie wykładu, ale również praktycznie. Jeśli Twój pacjent ma zespół odpychania, syndrom zaniedbania, problemy z równowagą, dowiesz się, jakie jest podłoże neurologiczne tych zaburzeń i jak można je leczyć.

Usprawnianie pacjentów neurologicznych rozpoczyna się już na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dlatego omawiane są pozycje ułożeniowe oraz znaczenie terapii ustno-twarzowej we wczesnej fazie. Na kursie dowiesz się również, jak prowadzić pacjenta w stanie przewlekłym, np. kilka lat po udarze. Zyskasz nowe pomysły na usprawnianie chodu, pracę nad tułowiem, kończyną górną (podwichnięcie barku, kompleksowy zespół bólowy, spastyczna ręka) oraz kończyną dolną (przeprost w kolanie, supinacyjne ustawienie stopy).

Czas trwania szkolenia: 110 godzin zegarowych, 15 dni

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: Fizjoterapeuci, lekarze, masażyści.

Przewidziane sprawdziany i egzaminy: Test pisemny oraz egzamin praktyczny oceniający pracę z pacjentami

Certyfikat: Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch językach: polskim i angielskim, posiadający akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia IBITA

Kursy odbywają się w  następujących miastach: Kraków i Otwock.

Terminarz kursów Fragmenty wykładów