Kurs PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

1. Kurs podstawowy (Basic) – 100 godzin lekcyjnych, składa się z dwóch części. Pierwsza to zapoznanie z filozofią, zasadami głównymi, teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji, technik, wzorców ruchowych. Następnie analiza i facylitacja chodu, praca na macie, demonstracje pracy z pacjentami przez instruktora IPNFA. Druga to rozwinięcie ww. zagadnień, więcej przykładów klinicznych oraz praca z pacjentem pod nadzorem instruktora.

2. Kurs rozwijający (Advanced) (3 A) – 50 godzin lekcyjnych. Po półrocznej przerwie przeznaczonej na zbieranie doświadczeń z pacjentem można przystąpić do tego szkolenia. Analiza ruchu i funkcji oraz funkcjonalne zastosowanie koncepcji PNF odbywają się jeszcze intensywniej niż na kursie podstawowym. Codzienna praca z pacjentem pozwala na praktyczne utrwalenie zdobytej wiedzy. Kurs ten kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym w języku polskim, po którym zyskuje się tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF.

3. Kurs rozwijający (3 B) – 50 godzin lekcyjnych. Po ponownej półrocznej przerwie jest to jedna z możliwości dalszej edukacji, kurs ten musi być prowadzony przez innego instruktora z tytułem Advanced, co daje możliwość poznania innego punktu widzenia pewnych problemów.

4. Kurs kliniczny 4 PNF w neurologii, PNF w ortopedii, PNF w uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Zależnie od zainteresowań istnieje możliwość uczestnictwa po kursie 3 A w jednym z kursów klinicznych. Kurs ten również kończy się egzaminem, który jest traktowany na równi z kursem 3 B.

5. Kurs egzaminacyjny 5 – po ukończeniu kursu podstawowego, kursu 3 A, kursu 3 B lub kursu klinicznego 4 można złożyć podanie w komitecie edukacyjnym IPNFA o dopuszczenie do kursu egzaminacyjnego, kurs ten prowadzą instruktorzy z tytułem Senior – IPNFA – Instructor. Kurs kończy się egzaminem dającym tytuł International PNF – Therapist (Międzynarodowy Terapeuta PNF). Taki tytuł jest olbrzymim ułatwieniem w poszukiwaniu pracy w Unii Europejskiej, jak również na innych kontynentach, kurs i egzamin odbywają się w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem IPNFA.

Koncepcja PNF jako najstarsza ze wszystkich tzw. neurofizjologicznych uczy od pierwszego dnia kursu podstawowego myślenia funkcjonalnego, pokazuje uczestnikowi możliwości analizy funkcji jak również dysfunkcji pacjenta w życiu codziennym. Pacjent staje się u każdego terapeuty koncepcji PNF jego partnerem a nie obiektem terapii dostosowywanym do wyuczonych szkół terapii lub ich metod.

Czas trwania: 100 godzin lekcyjnych, 10 dni

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: Fizjoterapeuci, lekarze, masażyści.

Certyfikat: Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch językach: polskim i angielskim, posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia PNF (IPNFA).

Terminarz kursów