Prowadzący kurs:

Kurs prowadzi dr n. o zdr. Tomasz Maicki

Specjalista  fizjoterapii

Fizjoterapeuta w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii od 2006 roku

Wykładowca na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Klinice Rehabilitacji od 2012 roku

Asystent  koncepcji PNF od 2014 roku

Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii specjalistycznej.

Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z fizjoterapii w kraju i za granicą.

Czas trwania kursu:

6 dni/60h lekcyjnych

Do kogo adresowany jest kurs:

Kurs adresowany do: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, trenerów personalnych, studentów.

Ćwiczenia praktyczne stanowią 70% kursu, 30% stanowi część teoretyczna.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu z akredytacją PTF i SFP.

Na kursie przedstawiana jest fizjoterapia oparta na faktach Evidence Based Medicine.

fp ptf-logo

Tematyka szkolenia:

1 Zasady diagnostyki i terapii ortopedyczno/neurologicznej
2 Zasady neurofizjologiczne wykorzystywane podczas terapii (neuroplastyczność, nauczanie motoryczne)
3

Badanie funkcjonalne narządu ruchu, analiza biomechaniki i terapia dla stawu barkowego, łokciowego, promieniowo-nadgarstkowego, skokowego, kolanowego, biodrowego kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, stawów skroniowo-żuchwowych

4 Analiza pacjenta według ICF i praca na poziomie strukturalnym i aktywności
5 Badanie i terapia dla nerwów czaszkowych i obwodowych, neuromobilizacje
6 Transfery
7 Terapia dla ręki spastycznej
8 Trening równowagi, kontroli posturalnej i stymulacja czucia głębokiego
9 Analiza i terapia chodu
10 Terapia ustno-twarzowa
11 Normalizacja napięcia mięśniowego
12 Kliniczne testy do oceny pacjentów neurologicznych i ortopedycznych
13 Analiza zaburzeń wzorców ruchowych
14 Demonstracje terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych
15 Wykorzystanie kliniczne terapii ortopedyczno/neurologicznej

Opis kursu:

To terapia pacjentów ortopedycznych i neurologicznych oparta na nauczaniu motorycznym, neuroplastyczności. Stosowanie zasad neurorehabilitacji u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie układu ruchu może zwiększyć skuteczność postępowania, którego głównym celem jest poprawa sprawności funkcjonalnej chorych. Testujemy pacjenta i leczymy zgodnie z międzynarodową klasyfikacją funkcjonowania ICF, terapia jest prowadzona na poziomie strukturalnym (wzmacnianie mięśni, poprawa czucia głębokiego, elastyczności mięśni, zwiększanie zakresu ruchu,  jak i na poziomie aktywności czyli trening czynności i aktywizacji zawodowej.  W trakcie pracy z pacjentem stymulujemy układ nerwowo-mięśniowy poprzez stymulowanie proprioceptorów i eksteroreceptorów. Terapia hands on jest wykorzystana do torowania wzorców prawidłowych przez systematyczne powtarzanie ruchu i hamowanie wzorców niewłaściwych.

W terapii stosowane są zróżnicowane  zadania  ruchowe w zmiennych pozycjach wyjściowych i zmiennych  warunkach by osiągnąć największy poziom aktywności  i partycypacji. Uwzględnia się zasadę repetition without repetition,  gdzie usprawniamy dany ruch, ale w różnych sytuacjach terapeutycznych np. chcąc poprawić fazę podporową kończyny możemy to osiągnąć poprzez: wstawanie z krzesła, chodząc po schodach lub w leżeniu na plecach podnosząc pośladki.  Dla pacjentów z dysfunkcją w obrębie układu ruchu warte podkreślenia są ćwiczenia, które uwzględniają fazy kontroli motorycznych. Wysoka sprawność motoryczna w obrębie kończyn, wymaga odpowiedniej kontroli posturalnej.

W leczeniu pacjentów ważne jest wykonywanie ćwiczeń w „łańcuchach zamkniętych” i stopniowe przechodzenie do zadań w „łańcuchach otwartych.  Pod wpływem stymulacji reprezentacja korowa w mózgu ulega zmianom bo nie jest określona na stałe. Jest zależna od wykonywania czynności dnia codziennego dlatego powierzchnię jaką zajmują części ciała w korze ruchowej jest wprost proporcjonalna do precyzji wykonywanych ruchów, a nie do masy mięśniowej.

Terapia ortopedyczno/neurologiczna uwzględnia ćwiczenia, które mają zwiększyć reprezentacje korową dla danej części ciała poprzez wytworzenie nowych połączeń w korze ruchowej i czuciowej. Stymulacja kory mózgowej przyczynia się przede wszystkim do  odzyskania sprawność pacjenta,  a nie poprzez sam trening siły mięśniowej i zakresu ruchu. Trening równowagi uzyskujemy przez naukę przemieszczania środka ciężkości w obrębie czworoboku podparcia oraz przez usprawnianie układu przedsionkowego, układu proprioceptywnego, jak i układu mięśniowo-szkieletowego.

W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone demonstracje terapii na pacjentach ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Uczestnicy szkolenia będą pracować z pacjentami, aby wykorzystać wiedzę diagnostyczną zdobytą na kursie do planowania terapii. Kursanci otrzymają wskazówki, jak prawidłowo przeprowadzić badanie funkcjonalne pacjentów oraz w jaki sposób przeprowadzić skuteczną rehabilitację. Na kursie omówiona zostanie terapia na poziomie strukturalnym i aktywności według ICF przy wykorzystaniu zasad neurofizjologicznych. Analiza ruchu stanowi podstawę do rozpoznania głównego problemu pacjenta co pozwoli terapeucie na torowanie właściwych wzorców ruchowych.

Nasze kursy diagnostyki i terapi ortopedyczno/nerologicznej