Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu

Informacje ogólne

Intensywny, trzydniowy kurs, który poza teoretycznymi zagadnieniami związanymi z Punktami Spustowymi (Trigger Points – TrP) obejmuje praktyczne wykorzystanie technik terapii TrP. Szczególna uwaga wśród tych technik skierowana będzie na nowoczesny sposób uwalniania TrP – na tzw. pozycyjne rozluźnianie –  „Positional Release” (L. Chaitow). Dodatkowo przedstawiona zostanie rzadko stosowana wśród fizjoterapeutów (choć bardzo skuteczna) diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu.

PROGRAM:

Szkolenie praktyczno-teoretyczne, składające się z trzech dni szkoleniowych

Każdego dnia w palnie kursu 2-3 przerwy kawowe.

Zakres szkolenia:

a) część teoretyczna

Definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji.

Wprowadzenie do terapii punktów spustowych (Trigger point – TrP).

Definicja TrP, geneza powstawania TrP.

Metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania).

Zasady technik Spray&Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, KinesiologyTaping, MET i inne.

Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP.

Zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji.

Układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia.

Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych.

Powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka- przykłady.

Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo-powięziowe.

b) część praktyczna

Ocena wzrokowa pacjenta.

Trening zdolności palpacyjnych.

Elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem.

Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP).

Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowia, wybrane mięśnie okolicy tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych).

Synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta.

Kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych.

CEL SZKOLENIA:

Podczas trzech dni intensywnych zajęć praktycznych, mamy na celu przygotować uczestnika do pracy z pacjentem z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu, takimi jak:

Zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych.

Stany pourazowe tkanek miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach.

Urazy i przeciążenia sportowe.

Ograniczenia ruchomości.

Bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego.

Przeciążenia związane z charakterem pracy.

“Bolesny bark”, “łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespół cieśni nadgarstka.

i wiele innych…

UCZESTNICY:

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy lub studentów min. drugiego roku studiów I stopnia.

Warunki uczestnictwa: pozytywne nastawienie, dobry humor, podstawowa wiedza z dziedziny anatomii, fizjologii.

Po Kursie uczestnicy otrzymują dwujęzyczny certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin

Terminarz kursów