Nazwa kursu

Data kursu


Imię i nazwisko

Miejsce kursu

Adres do korespondencji

Tytuł naukowy z dyplomu ukończenia studiów

PESEL


Telefon komórkowy

Adres email


Adres miejsca zatrudnienia

DANE DO FAKTURY (opcjonalnie):

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Top School. Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.


Oświadczam, że zapoznałam /em/ się z regulaminem i umową na kurs obowiązującymi w Top School i zobowiązuję się je przestrzegać.